1773 İTÜ Teknopark Mentörlük Sistemi

1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi Mentorluk Sistemine Hoşgeldiniz!

Mentörlük programı girişimcilerin ve mentörlerin karşılıklı ve gönüllü sosyalleşmesi ile çalışır. Tarafların rızası dışında mentörlük ataması yapılmaz. Gönüllülük sürdüğü sürece mentörlük ilişkisi sürer.

1- Önce mentör olmak isteyen gönüllüler programa özgeçmiş bilgileri ve uzmanlıklarına ilişkin anahtar kelimelerle başvurur.
2- Program yönetimi başvuruları, girişimcilerin ihtiyaç alanlarına göre değerlendirir. Uygun bulunan mentör adayları davet edilir.
3- Mentör adayları mentörlük etik taahütnamesini imzalar ve periyodik düzenlenen oryantasyon programlarından birine katılarak mentörlük sistemine dahil olurlar.
4- Sisteme dahil olan mentör girişimcilerle görüşmek için istediği sıklıkta bir takvim belirler ve mentörlük sistemi üzerinden ilan eder.
5- Girişimciler görüşmek istedikleri mentörün ilan ettiği uygun zaman dilimlerinden birine kayıt yaptırarak mentörlük almaya hak kazanır.
6- Alınan mentörlük randevusu, acil durumlarda iki taraftan birinin talebi ile 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir.
7- Mentörlük oturumları çevirim içi veya yüzyüze olabilir.
8- Mentörlük oturumu sonrasında mentör ve girişimci oturumdan ne kadar memnun olduklarına dair, sadece program yönetiminin göreceği bir değerlendirme notu verirler ve isterlerse diğer notlarını da iletebilirler.
9. Değerlendirme puanı program ortalamasından önemli miktarda aşağıda kalan girişimci veya mentöre, program yönetimi tarafından geri bildirim verilir.
10. Mentörlük randevusuna mazeretsiz katılmayan veya çok sayıda randevuyu 24 saatten daha önce iptal eden girişimci ve/veya mentörün sisteme erişimi geçici veya kalıcı olarak durdurulabilir.
11. Mentörlük programında kayıtlı aktif mentörlerin isim ve soyadları, diledikleri sosyal medya hesaplarının bağlantıları ile birlikte bu sitede ilan edilir.
12. Mentörlük sistemindeki aktif mentörler her 3 ayda bir ortak bir buluşmaya davet edilerek, mentörlerin kendi aralarında tanışmaları ve deneyim paylaşmaları 1773 İTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi tarafından desteklenir.


İŞLEYİŞ

  • Girişimler mentorları takip eder
  • Mentorlar uygun zamanlarını sisteme işler.
  • Girişimler belirtilen uygun zaman dilimlerine göre rezervasyon yapar.
  • Görüşmeler gerçekleşir.
  • Geri bildirimler toplanır.
linkedintwitterfacebookfacebook
We use cookies to provide better user experience to you. You can find more detailed information on Terms of Use page.